Datum objave: 04.12.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001)
 • na Katedri za mehaniko tal
 • za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo ali geologija
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo ali geologija
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja gradbeništva ali geologije
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva ali geologije
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Geotehnika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • znanja za uporabo računalniških programov

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.Rok za prijavo:

Datum objave: 4.12.2012, rok: 8 dni, do 12.12.2012

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: