Datum objave: 10.12.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana


1.     Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA na Katedri za pediatrijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba: doktor medicine.
Veljaven pedagoški naziv za področje Pediatrija.
Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:
-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, od 10. 12. 2012 do 18. 12. 2012
 
5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. dr. Ciril Kržišnik
Telefon: 01 522 9226

       Prof. dr. Dušan Šuput
       
       Dekan UL MF