Datum objave: 10.12.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje prosto delovno mesto (po upokojitvi): Visokošolskega učitelja/ico za področje arhitekture za nedoločen čas s polnim delovnim časom

Pričetek dela: januar 2012

Pogoji za opravljanje dela:  
- doktorat znanosti  s področja arhitekture ali priznanje pomembnih umetniških del
- veljaven habilitacijski naziv za področje arhitekture
- aktivno znanje slovenskega jezika
- aktivno znanje angleškega jezika
 
Funkcionalna znanja:  
- retorične sposobnosti, inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:  
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- znanstveno-raziskovalno delo, poučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.)

Rok za prijavo: 15 dni od objave

Kontaktna oseba na članici: mag. Mitja Blaganje
telefon: 01/2000 721
e-mail: