Datum objave: 14.12.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • UČITELJ VEŠČIN, D017003
 • nedoločen čas, krajši delovni čas – 60% oz. 24 ur/teden
 • nastop dela: predvidoma decembra 2012


2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • pasivno znanje nemškega jezika
 • magisterij (stari), smer: likovna umetnost (naziv: magister umetnosti)
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv učitelj veščin za področje medijskih študij,  izdana na Univerzi v Ljubljani


3.Kratek opis dela in nalog:

 • pripravljal in izvedel vaje pri medijskih predmetih ter  pomagal pri izvedbi praktikuma
 • pomagal učiteljem in sodelavcem pri uporabi multimedijskega studija
 • opravljal konzultacije s študenti in pomagal pri medijskih in drugih izdelkih
 • opravljal druge naloge po navodilih dekana ali predstojnika, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 • skrbel za varno in zdravo delo študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih
 • skrbel za uporabo in opremo v multimedijski predavalnici


4.Rok za prijavo: 14.12.2012 – 19.12.2012


5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: