Datum objave: 18.12.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12,
Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž)
 • na Oddelku za geologijo
 • šifra del. mesta: H019007
 • tarifna skupina: IX
 • za določen čas – 2 meseca (od 1.1.2013 do 28.2.2013),
 • oziroma za določen čas 1 leta (od 1.1.2013 do 31.12.2013 v primeru podaljšanja financiranja za čas financiranja)
 • s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

2.Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • doktorat znanosti (prejšnji) naravoslovne ali tehniške smeri
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) naravoslovne ali tehniške smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec za področje Geologija


Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost
 • Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • Poskusno delo:  /


3. Kratek opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo na raziskovalnemu programu P1-0195 »Geokemijski  in strukturni procesi«
 • geološke, petrološko-mineraloške, sedimentološke, paleoekološke, geokemične in izotopske raziskave
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  5 dni,  do 18.12. 2012

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39