Datum objave: 18.12.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Teološka fakulteta


1. Razpisano delovno mesto:

 • tajnik članice VII/2
 • Čas trajanja zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univ. dipl. prav.,
 • aktivno znanje enega tujega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalniškimi programi (VIS, Microsoft Office),
 • aktivno znanje slovenskega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,
 • kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
 • zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji,
 • vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,
 • priprava osnov za splošne akte članice,
 • sodelovanje pri delu organov članice in univerze,
 • izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva,
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.


4. Rok za prijavo:
5 dni (do vključno 22. decembra 2012)


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Karl Sinko
Telefonska številka: 01/434 58 20
E-naslov: