Datum objave: 21.12.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST –
na spletnih straneh UL


TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana


razpisuje prosto delovno mesto: 

 • SAMOSTOJNI  STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA UNIVERZITETNE KADROVSKE ZADEVE
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri
 • tri leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • organizacijske sposobnosti in komunikativnost

Opis dela in nalog:
 Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • samostojno opravlja v skladu s pravili stroke s področja kadrovskih zadev,
 • sodeluje pri pripravljanju splošnih aktov s kadrovskega področja,
 • sodeluje z zunanjimi službami za zaposlovanje,  vodi kadrovske evidence ter izdeluje statistična poročila,
 • koordinira in spremlja postopke in izpeljavo razpisov za asistente stažiste na članicah,
 • koordinira in izvaja na ravni univerze vse postopke za asistente  stažiste,
 • spremlja enoten kadrovski program  ter pripravlja skupna poročila in preglednice  za potrebe Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in druge zunanje inštitucije, 
 • svetuje kadrovskim delavcem članic pri reševanju kadrovske problematike,
 • opravlja strokovna dela za glavnega tajnika in organe univerze,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo: 
21.12.2012 – 27.12.2012

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna kadrovska služba, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna kadrovska služba,
Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01/2418596

Datum objave na spletnih straneh UL: 21.12.2012