Datum objave: 20.12.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna  (mednarodna) objava prostih delovnih mest

Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
Kardeljeva pl. 16,
1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) bibliotekar/bibliotekarka
 • Šifra DM J0117104
 • Šifra naziva 0
 • TR VII/ 2-III
 • Delovno mesto za nedoločen čas s polnim delovnim časom predvidoma od meseca februarja 2013 oziroma po pridobitvi soglasja za zaposlovanje UO Univerze v Ljubljani.

2.Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani bibliotekar/bibliotekarka ali diplomant druge univerzitetne družboslovne smeri

 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
 • strokovni izpit iz bibliotekarstva
 • dovoljenje  za vzajemno katalogizacijo za kreiranje bibliografskih zapisov za monografske publikacije, sestavne dele, kontinuirane vire in neknjižno gradivo v sistemu COBISS. SI

pooblastila za:

 • prevzemanje zapisov iz OCLC, ISSN
 • redakcijo baze CONOR, CORES
 • dopolnjevanje zapisov v bazi COBISS. SI ( pooblastilo edit/host )

poznavanje dela in izkušnje z moduli
COBISS. SI / Izposoja
COBISS.SI/ Izpisi n
COBISS3/ Zaloga

 • izkušnje pri uporabi elektronskih informacijskih virov v knjižnici
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • sposobnost za timsko delo
 • samoiniciativnost, kreativnost, dinamičnost, zanesljivost
 • odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu
 • Delovne izkušnje: 2 leti
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Urnik dela: izmenski

3.Kratek opis del in nalog:

 • vnos bibliografskih podatkov za raziskovalce in profesorje UL PeF v COBISS
 • sestavljanje osebnih bibliografij in za fakulteto kot celoto
 • posredovanje podatkov o tipologiji objav in citiranosti
 • predmetna obdelava vsega knjižničnega gradiva
 • posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
 • referenčno delo za posamezna strokovna področja
 • sodelovanje pri izvedbi izobraževalne dejavnosti knjižnice
 • sodelovanje pri projektih
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje knjižnice, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo: 10  dni od datuma objave

5.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana.

6.Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič,
Tel.: +386 1 589 23 54,