Datum objave: 03.01.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  od 03. 01. 2013 do 10. 01. 2013)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za krajinsko arhitekturo,
Jamnikarjeva 101,
Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT ZA PODROČJE KRAJINSKO OBLIKOVANJE  (M/Ž)
 • za nedoločen čas 
 • s polnim delovnim časom
 • 2.Pogoji za opravljanje dela:
 • univerzitetna izobrazba – kraj. arhitektura
 • izvolitev v naziv asistent za področje Krajinsko oblikovanje

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4.Rok za prijavo: 

od 03.01.2013 do vključno 10.01.2013

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tomaž Podboj
Telefonska številka: 01 320 3060