Datum objave: 09.01.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


1.Razpisano delovno mesto:

 • visokošolski učitelj za področje analizne kemije na katedri za analizno kemijo
 • za nedoločen čas in
 • s polnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti,
 • veljavni naziv docent,
 • izredni profesor, redni profesor za področje analizne kemije,
 • pridobljen na Univerzi v Ljubljani, 
 • retorične sposobnosti, inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • aktivno znanje slovenskega jezika


3.  Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju,
 • individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
 • preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo.


4.  Rok za prijavo:

Od  9.1.2013 do 8.2.2013


5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: dekan prof. dr. Anton Meden
Telefonska številka: 2419-350
E-mail: