Datum objave: 21.01.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta,
Kardeljeva ploščad 16,
1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • D019001 – Visokošolski učitelj/učiteljica
 • Tarifni razred: IX
 • Šifra naziva: 3
 • Naziv: Docent/ka

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba: akademski slikar/ka,
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent/ka za področje slikarstva

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi oz. napravami, o uporabi osebne
 • varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov (za njuni področji) oz. predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Sklenitev delovnega razmerja s polovičnim delovnim časom za nedoločen čas od 18.2.2013.

5.Rok za prijavo:  8 dni od objave;


6.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana.

7.Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 589 23 54,