Datum objave: 01.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:
Asistent za področje Fiziologija, patologija in higiena prehrane živali

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • 7. do 9. raven izobrazbe (doktor veterinarske medicine, magister veterinarske znanosti, doktor veterinarske znanosti)
 • izvolitev v naziv asistent za področje Fiziologija, patologija in higiena prehrane živali
 • znanje tujega jezika
 • komunikativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • uporaba računalniških orodij.
 • Trajanje zaposlitve za nedoločen čas in poln delovni čas
 • VII. do IX. tarifni razred

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:
8 dni (od 1.2.2013 do 9.2.2013)

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: