Datum objave: 07.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
 • na Oddelku za geologijo
 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: D019001,
 • šifra naziva: 3,
 • naziv: docent,
 • za nedoločen čas od 18.3.2013 dalje, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

1.Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • doktorat znanosti (prejšnji) naravoslovne ali tehniške smeri,
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) naravoslovne ali tehniške smeri

2.Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Geologija

3.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje osnovnih računalniških programov, znanje slovenskega jezika

4.Delovne izkušnje:

 • znanstveno delo na področju paleontologije ter stratigrafije in sedimentologije,
 • izkušnje iz geološkega kartiranja,
 • delo v laboratoriju,
 • izkušnje pri oblikovanju, postavljanju in vzdrževanju zbirk

5.Poskusno delo: /

3.Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:
Datum objave: 7.2.2013, rok za prijavo 30 dni; do 7.3.2013

5. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, splošno kadrovska služba,  tel. 200 32 39
e-mail: