Datum objave: 15.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Zdravstvena fakulteta,
Zdravstvena pot 5,
1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • visokošolski učitelj za področje zdravstvene nege,
 • šifra DM D019001
 • Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas,
 • s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje Zdravstvena nega

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 30 dni (od 15.2.2013 do 16.3.2013)

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail: