Datum objave: 18.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19,
Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje matematike.
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: D019001,
 • Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje matematike.
 • Tarifni razred: IX.
 • Plačna podskupina: D1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.

Začetek zaposlitve: v študijskem letu 2013/2014.

Pogoji za opravljanje dela:

zahtevana izobrazba:

 • doktor znanosti s področja matematike;
 • ob zaposlitvi veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje matematike, sprejet na UL;
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 18. 2. 2013.

Rok za prijavo: 90 dni, od 18. 2. 2013 do 19. 5. 2013.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: