Datum objave: 19.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Fakulteta za socialno delo
Topniška ulica 31
Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
 • na Katedri za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega vključevanja
 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: D019001,
 • šifra naziva: 3,
 • naziv: docent,
 • za nedoločen čas od 1.4.2013 dalje, s polnim delovnim časom.


2. Pogoji za opravljanje dela:


1.Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri,
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) družboslovne smeri


2.Veljaven habilitacijski naziv:

docent za habilitacijsko področje Socialno delo


Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje osnovnih računalniških programov, znanje angleškega jezika

Delovne izkušnje:

 • znanstveno delo na področju socialnega dela,
 • Poskusno delo: /

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:

Datum objave: 15.2.2013, rok za prijavo 30 dni; do 15.3.2013

5. Kontaktna oseba na članici:
Milena Čuden, kadrovska služba,  tel. 280 92 74
e-mail: