Datum objave: 20.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
 Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA za področje Gradiva,
 • toplotna obdelava in oplemenitenje površin.
 • Čas trajanja: določen čas, 2 leti in polni delovni čas


2. Pogoji za opravljanje dela:

univerzitetni diplomirani inženir strojništva ali magister znanosti ali doktorat znanosti s področja

strojništva,

 •  veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijsko področje
 • Gradiva, toplotna obdelava in oplemenitenje površin.
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • uporaba računalniških orodij.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke


4. Rok za prijavo: 8 dni, do 28.02.2013


5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: