Datum objave: 19.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 30 dni od objave )


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za agronomijo,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT 
 • za področje genetika za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti s področja agronomije
 • izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje Genetika
 • znanje slovenskega jezika

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4.Rok za prijavo: 
30 dni od objave

Pričetek dela :predvidoma 01.04.2013
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 320 31 01