Datum objave: 21.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19,
Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • Šifra DM: H019001 – Asistent z doktoratom IX-0,
 • za določen čas in s krajšim delovnim časom 2 uri/teden (5 %),
 • od 1.3.2013 do 31.12.2013
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H019001,
 • Tarifni razred: IX,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 2 uri/teden,
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013,
 • Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat s področja fizike,
 • habilitacijski naziv asistenta za področje fizike, sprejet na UL,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov,
 • član projektne skupine: P1-0188 Astrofizika in fizika atmosfere (skupina: astronomi),
 • delovne izkušnje: 1 leto.

Opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 21. 2. 2013.

Rok za prijavo: 5 dni, od 21. 2. 2013 do 26. 2. 2013.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: