Datum objave: 21.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana na podlagi odobrenega projekta za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v R. Sloveniji v letih 2012-2015 (št. projekta: OP RCV_VS-12)

razpisuje prosto delovno mesto: 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) za projekt Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL)

Število razpisanih delovnih mest: 2
Šifra delovnega mesta: J017104
Tarifni razred: VII.
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas za čas trajanja projekta, vendar najdlje do 30. 6. 2015
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
 • delovne izkušnje niso zahtevane
 • zaželene izkušnje iz področja projektnega dela
 • zaželene izkušnje iz področja koordiniranja evropskih projektov
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

 
Opis dela in nalog

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis

 • opravlja strokovna dela v okviru projekta in po nalogu nadrejenega,
 • koordinira in spremlja kakovost na področjih, ki so v okviru UL in pomembni za kakovostno delovanje UL,
 • izvaja analize in študije,
 • koordinira in sodeluje pri izvedbi notranjih in zunanjih evalvacij kakovosti UL,
 • organizira dogodke, seminarje, izobraževanja.

Rok za prijavo:  21. 2. 2013  –  26. 2. 2013

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna kadrovska služba, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna kadrovska služba, Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.


Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.