Datum objave: 25.02.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 25.02.2013  do 28.02.2013)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC  - (M/Ž)
za določen čas s krajšim delovnim časom od polnega (80%)

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetni diplomirani inžinir krajinske arhitekture
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 
  • eno leto delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: od 25.02.2013  do vključno 28.02.2013

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tina Košnjek

Telefonska številka: 01/320 3501