Datum objave: 08.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 15.03.2013)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Oddelek za biologijo,
Večna pot 101,
Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:

 • strokovni delavec  VII/1 – tajništvo Oddelka za biologijo  (M/Ž)
 • za določen čas do 31. 08. 2014
 • s krajšim  delovnim časom 20 ur tedensko in trimesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) ekonomske, upravne  smeri
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske, upravne  smeri
 • visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske, upravne smer
 • visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske, upravne smeri
 • 2 leti delovnih izkušenj
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških  programov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela na finančno računovodskem in splošnem področju  na   Oddelku za biologijo
 • vodenje raznih evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

 

4. Rok za prijavo: 8 dni   

od 08. 03. 2013 do vključno 15. 03. 2013
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Lenič
Telefonska številka: 01 320 3304