Datum objave: 11.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • ZNANSTVENI SODELAVEC H019007


2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje italijanskega jezika,
 • doktorat znanosti, izvolitev v naziv znanstveni sodelavec ali docent  s področja politologije,
 • bibliografija s področja migracij v Evropski uniji, razvojnih politik v Afriki,
 • teorije družbenopolitičnih meja in prostora.


3.Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4.Rok za prijavo:11.3.2013 do 15.3.2013 

 • Kandidat posreduje prošnjo,
 • CV,
 • dokazila o izobrazbi in habilitaciji


5.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:       

 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo dela, 
 • komunikativnost


6.Delovno razmerje:

 • določen čas, 19 mesecev;
 • krajši delovni čas, 20 ur/teden;          
 • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu aprilu  2013


7.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: