Datum objave: 12.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19,
Ljubljana

Razpisani dve delovni mesti:

 • 1)50 % Šifra DM: D010001 – Asistent VII/2-3/Asistent (za področje matematike).
 • 2)50 % Šifra DM: D010001 – Asistent VII/2-3/Asistent (za področje matematike).
 • Število razpisanih delovnih mest: 2
 • Šifra delovnega mesta: D010001,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: D1,
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, 20 ur/tedensko (50 %)
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.04.2013 do 30.09.2013.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: profesor matematike oziroma univerzitetni diplomirani matematik;
 • veljavni habilitacijski naziv asistenta za področje matematike;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 12. 3. 2013.

Rok za prijavo: 5 dni, od 12. 3. 2013 do 17. 3. 2013.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: