Datum objave: 15.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D09001)
 • na Prometno tehniškem inštitutu
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja gradbeništva
 • veljaven habilitacijski naziv: docent za področje prometno inženirstvo
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • retorične sposobnosti, inovativnost in komunikativnost

3.Kratek opis dela in nalog:

 • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.


4.Rok za prijavo:

Datum objave: 15.3.2013, rok 30 dni; do 14.4.2013

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: