Datum objave: 19.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Tržaška 25,
1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

  • VISOKOŠOLSKI  UČITELJ (D019001) v nazivu (3) docent ali izredni profesor (2) za področje računalništva in informatike
  • 2 prosti delovni mesti
  • Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti

Veljaven habilitacijski naziv: docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje računalništva in informatike

Funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev 

Kandidat/ka naj izkaže predavateljsko pedagoške izkušnje in znanstvene dosežke

3.Kratek opis dela in nalog:

  • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevamOrganiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • Predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
  • skrbi za varno delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne  opreme in drugih varnostnih ukrepih
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta (pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov)

4.Rok za prijavo:
od dne  20.03.2013  do vključno  19.04.2013

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mira Škrlj
Telefonska številka: 01 4768 304
E-mail:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, bibliografijo, odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv na UL.