Datum objave: 25.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  od 25. 03. 2013 do 03. 04. 2013)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT Z DOKTORATOM  - H019001  (M/Ž)
za določen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
- aktivno znanje  angleškega jezika,
- poznavanje računalniških programov (oblikovanje besedila, statistika, osnovni GIS)
- 3 leta delovnih izkušenj na področju urejanja prostora in vrednotenja politik

3. Kratek opis dela in nalog:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: 10 dni,  od 25.3.2013  do 3.4.2013.

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tomaž Podboj
Telefonska številka: 01 320 3060