Datum objave: 25.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0, za določen čas in s polnim delovnim časom, od 01.04.2013 do 31.03.2014.

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: H017004,
• Tarifni razred: VII/2,
• Plačna podskupina: H1,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
• Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.04.2013 do 31.03.2014,

Pogoji za opravljanje dela:
• univerzitetni diplomirani meteorolog;
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
• član projektne skupine: ARSO – Validacija disperzijskega fotokemičnega modela CAMx.
• delovne izkušnje: 1 leto.

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 25. 03. 2013.

Rok za prijavo: 5 dni, od 25.03.2013 do 30.03.2013.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: