Datum objave: 25.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(datum objave: 25.3.2013, rok za prijavo je 30 dni od datuma objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za lesarstvo, Rožna dol.c VIII/34, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR  za področje TEHNOLOGIJE OBDELAVE IN PREDELAVE LESA za določen čas (1 leto) s polnim delovnim časom (M/Ž), z možnostjo podaljšanja

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti s področja naravoslovno tehniških ved  
- izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje Tehnologije obdelave in predelave lesa
- znanje slovenskega jezika
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo:  30 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 15.5.2013
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Zoran Trošt , tel. 01 320 3601