Datum objave: 25.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(datum objave: 25.3.2013, rok 8 dni od dneva objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT v nazivu asistent z doktoratom za področje Hortikultura  (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti 
- izvolitev v naziv asistent za področje Hortikultura 

3. Kratek opis dela in nalog:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
-  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
-  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
-  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
-  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
-  opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo: 8 dni    
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 320 3101