Datum objave: 27.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  30 dni od objave – do  26. 04. 2013)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za krajinsko arhitekturo,
Ljubljana,
Jamnikarjeva 101

1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ – docent za področje Hortikultura   
 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti
 • izvolitev v naziv docent za področje Hortikultura
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika
 • retorične sposobnosti.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana


4.Rok za prijavo: 

30 dni od objave   -  od 27.03.2013 do 26.04.2013

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Tomaž Podboj
Telefonska številka: 01 3031 3060
E-mail: