Datum objave: 29.03.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

 • STROKOVNI DELAVEC VI. – za računovodstvo tajništva
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J016037
 • Tarifni razred: VI.
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas do vrnitve začasno odsotne delavke na porodniškem dopustu oz. najdlje do 20. 3. 2014
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • višja strokovna izobrazba ekonomske smeri
 • višješolska izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri
 • najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj na računovodskem področju
 • poznavanje predpisov področja
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • znanje tujega jezika
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • izvaja in sodeluje pri aktivnostih na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • vodi razne evidence po navodilih
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • preverja pravilnost knjiženja in usklajenost glavne knjige z analitiko,
 • preverja usklajenost virov in sredstev,
 • obračunava osnovna sredstva in drobni inventar,
 • pripravlja podatke za izdelavo analiz poslovanja tajništva,
 • sodeluje pri izdelavi obračunov za tajništvo,
 • odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  29. 3. 2013  –  5. 4. 2013
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna kadrovska služba, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna kadrovska služba, Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.

Datum objave na spletnih straneh UL:  29. 3. 2013.