Datum objave: 04.04.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


NA EKONOMSKI FAKULTETI


1.Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT za področje statistike (šifra delovnega mesta: D010001)
 • Delovno mesto se objavlja za zaposlitev s predvidoma 15.4.2013 za določen čas do 15.4.2014- s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv asistenta za področje statistike

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:

Delovno mesto je objavljeno na spletnih straneh Univerze v Ljubljani z dne 4.4.2013 s 5-dnevnim rokom za prijavo.


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 5892 – 768
E-mail: