Datum objave: 08.04.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SODELAVEC H019007

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • aktivno znanje angleškega jezika, pasivno znanje nemškega jezika,
  • doktorat znanosti,
  • izvolitev v naziv znanstveni sodelavec ali docent  s področja mednarodne ekonomije,
  • bibliografija s področja mednarodne trgovine,
  • tujih neposrednih naložb,
  • zunanjega izvajanja del in evalvacije ekonomskih ukrepov.


3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:   od 8. 4. 2013  do 12. 4. 2013 
Kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in habilitaciji

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

6. Delovno razmerje:  

  • določen čas, 20 mesecev;          
  • krajši delovni čas, 20 ur/teden;          
  • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu aprilu ali maju 2013

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: