Datum objave: 05.04.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: 10 dni od objave, datum objave: 5.4.2013)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1   (M/Ž)
za določen čas (12 mesecev) s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja in 3 mesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:

- Dipl.mikrobiol., dipl.inž.živil. in preh., dipl.biotehnol., dipl.inž.lab.biomed.
- Osnovna dela z računalnikom, znanje angleščine
- komunikativno, organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:

- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
- organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
- vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto

4. Rok za prijavo:  10 dni od objave (zaposlitev predvidoma 01.05.2013)
Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Uršula Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701