Datum objave: 11.04.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Nazorjeva 3,
1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI/A UČITELJ/ICA
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Tarifni razred: IX

2.Trajanje zaposlitve:

Nedoločen čas s polnim delovnim časom.

3.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje dramaturgija in študiji scenskih umetnosti
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

4.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5.Rok za prijavo:
30 dni od objave  (od 11.4. do 10.5.2013)

6.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: