Datum objave: 10.06.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž)

za predmete: Analogna integrirana vezja, Komunikacijska elektronika, Mikroelektronski sistemi in Vezja pri visokih frekvencah.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti, 
 • izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev
 • predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo: 90 dni od 10.06.2013
Začetek dela: 01.10.2013

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: