Datum objave: 11.06.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA,
Aškerčeva 2


1.Razpisana delovna mesta:

 • učitelj/učiteljica slovenščine kot drugega ali tujega jezika in slovenskih študij v študijskem letu 2013/2014
  na Univerzi  za tuje študije v Pekingu, Kitajska
 • Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidati sklenjena za študijsko leto 2013/14 
 • za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja,
 • za delo s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna slovenistična in humanistična/družboslovna izobrazba oz. končan magistrski študij  bolonjskega študija navedenih smeri
 • potrdilom dokazano produktivno znanje angleškega jezika, zmožnost predavanj v angleščini;
 • zaželene izkušnje z znanstvenoraziskovalnim delom in objave;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot tujega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici


3.Kratek opis del in nalog:

 • sooblikovanje in posodabljanje učne vsebine lektorata in prilagajanje zahtevam specifičnim univerzitetnim in visokošolskim programom države gostiteljice,
 • učiteljsko delo v skladu s programom države gostiteljice in v skladu z javno veljavnim programom Slovenščine za tujce,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • priprava poročila o delovanju lektorata v preteklem študijskem letu,
 • obveščanje STU o prireditvah in dogodkih povezanih z lektoratom,
 • spremljanje razvoja stroke in stalno strokovno spopolnjevanje na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika,
 • sodelovanje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi  RS v državi gostiteljici.

4.Rok za prijavo:
do vključno 19. 6. 2013

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
Telefonska številka: 241 86-75