Datum objave: 28.06.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, 
             Fakulteta za družbene vede,
             Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

RAZISKOVALEC H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje nemškega jezika,
 • univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija smer sociologija – analitsko teoretska smer

3.Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme,
 • vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4.Rok za prijavo: 28.6.2013  do 5.7.2013 

 • kandidat posreduje prošnjo, 
 • CV, dokazila o izobrazbi
 • kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5.Računalniški programi:  

 • dobro poznavanje MS Office
 • statistični programi: SPSS, STATA, R-osnovno

6.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      

 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo dela, 
 • komunikativnost
 • metodološka znanja:
 • anketna metodologija,
 • multivariatne statistične analize,
 • analiza kakovosti anketnih podatkov,
 • izkušnje s pripravo in koordinacijo anketnih raziskav

7.Delovno razmerje:  

 • določen čas, 24 mesecev;
 • krajši delovni čas, 20 ur/teden;
 • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2013
  (z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja)

8.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: