Datum objave: 28.06.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani,
              Fakulteta za družbene vede,
               Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:  

 • ASISTENT Z DOKTORATOM H019001

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • 2.Pogoji za opravljanje dela:
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • dobro znanje nemškega jezika,
 • doktorat znanosti s področja družbenih ved,
 • bibliografija s področja upravljanja in razvoja človeških virov

3.Kratek opis dela in nalog:
  Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo: 28.6.2013  do 2.7.2013 

 • kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi
 • kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti


5.Računalniški programi:  

Dobro poznavanje MS Office


6.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      

 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo dela,
 • komunikativnost
 • delovne izkušnje z delom pri raziskovalnih projektih
 • 7.Delovno razmerje:  
 • določen čas, 6 mesecev;           
 • krajši delovni čas, 12 ur/teden;          
 • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2013
  (z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi)

8.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: