Datum objave: 01.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/-KA na Katedri za kirurgijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor medicine
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Kirurgija
  • Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:
8 dni, od  1.7.2013 do 9.7.2013.        

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. Vladimir Smrkolj, dr. med.
Telefon: 01 522 2525