Datum objave: 28.06.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:  

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ/DOCENT

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje nemškega jezika,
 • doktorat znanosti s obramboslovja,
 • bibliografija s področja vojaške sociologije,
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv docent s področja obramboslovje,
 • pridobljena na Univerzi v Ljubljani

3.Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:   
28.6.2013  do 27.7.2013 

 • kandidat posreduje prošnjo, 
 • CV,
 • dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
 • kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5.Računalniški programi:

Dobro poznavanje MS Office, SPSS, ATLAS.TI

6.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      

 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo dela, 
 • komunikativnost

7.Delovno razmerje:  

 • določen čas,
 • čas nadomeščanja odsotne delavke;        
 • krajši delovni čas (predvidoma 33% krajšega delovnega časa oz. 13 ur/teden) 

8.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: