Datum objave: 01.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


1.Razpisano delovno mesto:

 • asistent za področje analizne kemije na katedri za analizno kemijo
 • za nedoločen čas in s polnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska izobrazba kemijske smeri (stara),
 • magistrska izobrazba (II. stopnja ) kemijske smeri,
 • doktorat znanosti kemijske smeri,
 • veljavni naziv asistent za področje analizne kemije,
 • pridobljen na Univerzi v Ljubljani, 
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov.


2.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • Sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme.

4. Rok za prijavo:

Od   1.7.2013  do 31.7.2013

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: dekan prof. dr. Anton Meden
Telefonska številka: 2419-102
E-mail: