Datum objave: 01.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


1.Razpisano delovno mesto:

 • visokošolski učitelj za področje anorganske kemijske tehnologije
 • na katedri za anorgansko kemijsko tehnologijo in materiale
 • za nedoločen čas
 • in s polnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti,
 • veljavni naziv docent,izredni profesor, redni profesor
 • za področje anorganske kemijske tehnologije,
 • pridobljen na Univerzi v Ljubljani, 
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • aktivno znanje slovenskega jezika


3.  Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju,
 • individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
 • preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo.


4.Rok za prijavo:

Od  1.7.2013   do 31.7.2013

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana.


5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: dekan prof. dr. Anton Meden
Telefonska številka: 2419-102
E-mail: