Datum objave: 01.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž)

za predmete: Osnove robotike, Robotika, Robotski in merilni vgrajeni sistemi in Biomehanika.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti, 
  • izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje  ELEKTROTEHNIKA
  • znanje slovenskega in angleškega  jezika,
  • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in  visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih, vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva  študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno
  • delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo:
90 dni od 01.07.2013
Začetek dela: 01.10.2013

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: