Datum objave: 01.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 90 dni od objave )

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR  za področje Tehnologije živil rastlinskega izvora za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti s področja živilstva
  • izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje Tehnologije živil  rastlinskega izvora
  • znanje slovenskega jezika 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo:  90 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 01.10.2013
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  mag. Selma Urušla Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701