Datum objave: 05.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST, datum objave: 5.7.2013

Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA  (v vseh treh nazivih)
na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko s polnim delovnim časom za določen čas ( nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu )

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja, matematike in računalništva, zdravstva ali družbenih ved
  • magisterij znanosti (prejšnji)
  • doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji
  • Veljaven habilitacijski naziv za področje biomedicinska informatika

Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine ( študentov ), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo: 3 dni, od 5.7.2013 do 10.7.2013.  

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
   
 
5. Kontaktna oseba na članici: prof. dr. Janez Stare
Telefon: 01 543 7770