Datum objave: 08.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST, datum objave: 8.7.2013

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
( v vseh treh nazivi ) na Inštitutu za biofiziko, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktorat  znanosti
  • Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Biofizika ( docent, izredni profesor, redni profesor )
  • Znanje slovenščine
  • Funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.     Kratek opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4.    Rok za prijavo: 8 dni, od  8. 07. 2013 do 16. 07. 2013

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: v.d. predstojnika Inštituta za biofiziko prof. dr. Vito Starc
Telefonska številka: 01 543 7500