Datum objave: 08.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST, datum objave: 8.7.2013

Članica: Fakulteta za socialno delo,
Topniška ulica 31, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
na Katedri za teorije in metode pomoči
št. delovnih mest: 1
šifra del. mesta: D019001,
šifra naziva: 3,
naziv: docent,
za nedoločen čas od 1.12.2013 dalje, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri,
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) družboslovne smeri

Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Socialno delo

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje osnovnih računalniških programov, znanje angleškega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Delovne izkušnje:
znanstveno delo na področju socialnega dela z družino in metod socialnega dela

5. Rok za prijavo:
Datum objave: 8.7.2013, rok za prijavo 30 dni; do 7.8.2013

6. Kontaktna oseba na članici:
Milena Čuden, Kadrovska služba,  tel. 280 92 74
e-mail: