Datum objave: 08.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST, datum objave: 8.7.2013

Članica: Teološka fakulteta

1. Razpisano delovno mesto: samostojni strokovni delavec VII/1 (M/Ž)

Čas trajanja zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba - 1. bolonjska stopnja
 • aktivno znanje enega tujega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalniškimi programi (VIS, Microsoft Office),
 • aktivno znanje slovenskega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno opravljanje strokovnih nalog na področju študija I. in II. stopnje bolonjskega študijskega sistema,
 • izvrševanje sklepov organov fakultete, ki se nanašajo na delovni področji,
 • predlaganje rešitev, pripravljanje dokumentov, spremljanje poteka postopkov ter oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnih področij,
 • svetovanje z delovnih področij,
 • opravljanje informacijsko svetovalnega dela s študenti,
 • opravljanje administrativno tehničnih opravil,
 • spremljanje in obravnava postopkov s področja študentskih zadev,
 • obveščanje in informiranje študentov o tekočih študijskih in študentskih zadevah,
 • vodenje študentskih kartotek,
 • spemljanje razpisov in pravnih predpisov s področja dela, ki se nanašajo na I. in II stopnjo bolonjskega študijskega sistema,
 • opravljanje drugih del, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma nadrejenega.

4. Rok za prijavo: 3 dni (do vključno 11. julija 2013)

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Simon Jurkovič
Telefonska številka: 01/434 58 20
E-naslov: